Den fantastiska spridningen av grekisk mytologi

Få mytologier är så kända och har påverkat populärkulturen i samma utsträckning som den grekiska. Mycket troligt har den inspirerat mer verk av fiktion än någon annan mytologi i världen, eller åtminstone västvärlden.Vikten av grekisk mytologi kräver inte mycket efterforskning för att förstå. Till och med på sin tid var den så stark att romarna mer eller mindre ”stal” alla gudarna och bara döpte om dem. Men trots att det antika grekiska samhället föll för mer än 2000 år sedan fortsätter vi att se dess influens på allt möjligt från filmer till reklamaffischer. Många referenser har tagit så pass rot i världskulturen att de mer eller mindre är globalt igenkännbara.En anledning bakom varför myter och idéer från antika Grekland fortfarande är så aktuella kan bero på att att det var där och då som många viktiga aspekter av vårt moderna samhälle och till och med vårt nuvarande tankesätt startade.Precis som så många andra mytologier kom många historier till som allegorier för mänskligt tänkande och handlande. Det var som ett sätt att lära skillnaden mellan rätt och fel, hur de skulle acceptera att fela är mänskligt, att vara ödmjuk och inte tänka på sig själva som odödliga. Medan moderna kulturer har många historier och traditioner som lär ut mycket av desamma idag kan nästan vem som helst läsa historier från den grekiska mytologin och få något utav dem. Detta beror till viss del på att de har en väldigt grundläggande relevans för en person som bor i ett modernt samhälle, men är samtidigt helt enkelt väldigt välskrivna.Vem som helst kan nog utan att behöva tänka väldigt hårt, peka ut något i populärkulturen idag som har något koppling till grekisk mytologi. Spel är ett område vi ofta kan hitta detta och det inkluderar allt från mångmiljonprojekt av stora spelstudior till betydligt enklare varianter. Filmvärlden är också full av referenser till grekisk mytologi och vissa som helt enkelt val att återberätta någon av de populära historierna, men ofta på ett något mer modernt vis.